Welke rol speelt de gemeente bij water overlast in kelders

Gepubliceerd op 12 juni 2023 om 10:47

"De burger heeft ook nog een eigen verantwoordelijkheid om overlast en schade zoveel mogelijk te voorkomen."

Vaak wordt er door eigenaren van woningen die onder keldert zijn naar de overheid gekeken op het moment dat er water overlast in de kelder ontstaat, is dit terecht?

 

De overheid in dit geval de gemeente stelt zich op het terechte stand punt dat de woning bezitter zelf verantwoordelijk is voor het deugdelijk onderhouden en waterdicht maken en houden van een eventuele kelder, hierbij baseert de gemeente zich op de Waterwet.  

 

"Uit de wetsgeschiedenis van de Waterwet volgt dat de gemeente in het algemeen het grondwaterpeil niet zo laag hoeft te houden dat er geen grondwateroverlast kan ontstaan in ondergrondse verblijfruimtes, zoals kelders. In principe is het aan de eigenaar van de kelder om maatregelen te nemen tegen grondwateroverlast.

9 dec 2020"

 

https://akd.eu/nl/insights/gemeente-na-werkzaamheden-aansprakelijk-voor-te-hoog-grondwater-#:~:text=Uit%20de%20wetsgeschiedenis%20van%20de,maatregelen%20te%20nemen%20tegen%20grondwateroverlast.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.